Klubnyheder

Generalforsamling 23. februar 2017 kl. 19.00

6. februar 2017, 20.45

GENERALFORSAMLING


Middelfart HK indkalder herved til ordinær generalforsamling:


TORSDAG DEN 23. FEBRUAR 2017 KL. 19.00

i klublokalet.


Dagsorden ifølge vedtægterne:


  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelse m.v.
  6. Eventuelt


Ad punkt 4:


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være et medlem af bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.


Ad punkt 5:


På valg er:

Til bestyrelsen:

- Susanne Olesen

- Joachim Veith

- Jan Ole Andreasen

- Lone Storgaard


Som revisorer:


- Jette Raundahl

- Gitte Thomsen


alle er efter det oplyste villige til genvalg.


Klubben er vært ved en øl/sodavand.


Bestyrelsen håber på stor opbakning fra forældre, spillere og andre med tilknytning til klubben.


Der er plads til flere og nye medlemmer i bestyrelsen - og vi afgiver alle gerne vores plads, hvis nogen skulle have lyst til at tage over - så hvis det kunne være noget for en eller flere af jer, opfordrer vi til at man møder op og melder sig på generalforsamlingen. I er meget velkomne til forinden at tage fat i en af os fra bestyrelsen, for at høre nærmere.


Håber at se jer alle.


På bestyrelsens vegne,


Susanne Olesen

Klubnyheder