Klubnyheder

Indkaldelse til Generalforsamling, Onsdag den 14. marts 2018 kl. 19.00.

20. februar 2018, 08.38
Indkaldelse til generalforsamling

Middelfart HK indkalder herved til generalforsamling

ONSDAG DEN 14. MARTS 2018 KL. 19.00

I Lillebæltshallens cafeteria.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Valg til bestyrelse m.v.

På valg til bestyrelsen:

Thomas Madsen - modtager ikke genvalg

På valg som revisorer:

Jette Raundahl, Gitte Thomsen

På valg som suppleanter:

Bestyrelsen: Maria Weber Madsen, Helle Skovsende Hansen

Revisorsuppleant: Tina Rasmussen

6. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være et medlem af bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

Inden generalforsamlingen inviterer klubben til fællesspisning i hallens cafeteria kl. 18.00 - af hensyn til bestilling af mad er tilmelding til spisning nødvendig senest torsdag den 8. marts kl. 18.00 til Lone på SMS 51 31 28 82.

Det er selvfølgelig muligt at deltage i generalforsamlingen uden spisningen - i så tilfælde er tilmelding ikke nødvendig.

Vel mødt.

Bestyrelsen

Som det fremgår modtager Thomas ikke genvalg - vi skal derfor have ny kasserer og ny sponsor-, tøj- og klublokaleansvarlig. Kunne dette være noget for dig, eller vil du gerne have yderligere oplysninger herom, så hører vi meget gerne fra dig inden generalforsamlingen. 

Klubnyheder