Klubnyheder

Generalforsamling den 6. marts 2019 kl. 18.30

11. februar 2019, 15.22

Kære alle,

Middelfart Håndboldklub indkalder hermed til generalforsamling i Lillebæltshallens cafeteria ONSDAG DEN 6. MARTS 2019 KL. 18.30

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Beretning (vedhæftet)

3. Regnskab

4. Indkomne forslag:

     - Forslag modtaget; "Fusion med Strib Håndbold inden den kommende sæson"

    Yderligere forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være et medlem af bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

5. Valg til bestyrelse m.v.:

    Bestyrelsen:

    På valg:

    Katrine Thorup Nielsen (ønsker ikke genvalg)

    Joachim Veith (Jogge) (ønsker ikke genvalg)

    Jan Ole Andreasen (ønsker ikke genvalg - men hjælper stadig gerne med EDB ad hoc)

    Lone Storgaard (modtager genvalg)

    Susanne Olesen (ønsker ikke genvalg)

    Derudover vælges 2 suppleanter, der er på valg hvert år. 

    Revisorer:

    På valg:

    Gitte Thomsen (modtager genvalg)

    Jette Raundahl (modtager genvalg)

    Derudover vælges 1 suppleant, der er på valg hvert år. 

6. Eventuelt

Klubben er vært ved kaffe og kage og øl/vand under generalforsamlingen

- - - - - - - - - - - - 

Der er "Åben hal" i hal C under generalforsamlingen (kl. 18.15-19.45), hvor nogle af klubbens ungdomstrænere vil stå for leg og spil, så mor og far kan deltage i generalforsamlingen, imens familiens yngste hygger sig i hallen.

KOM OG STØT DIN/DIT BARNS HÅNDBOLDKLUB OG GIV DIN STEMME TIL KENDE.

På bestyrelsens vegne

Susanne Olesen

Klubnyheder