Klubnyheder

CORONA virus og HÅNDBOLD

11. marts 2020, 12.15

CORONA VIRUS og HÅNDBOLD

Vi følger på lige fod med alle andre udviklingen,  og opfordrer generelt til at tage situationen seriøst, følge myndighedernes anbefalinger og iøvrigt bruge sin sunde fornuft, og at man passer på sig selv og hinanden.
Følg opdaterede anbefalinger på www.coronasmitte.dk

Håndbold er en kontaktsport, og indenfor de 40x20meter på håndboldbanen, er fysisk kontakt et uundgåeligt element i sporten.

Indtil videre fortsættes aktiviteterne efter de foreskrifter der er meldt ud fra de forbund og organisationer vi henhører under.

_____________________________________________________


DHF skriver bl.a. i den seneste opdatering d. 6/3:


"Anbefalinger til håndboldklubber:

Myndighedernes retningslinjer gælder for idrætsbegivenheder på både bredde- og eliteniveau.


For arrangementer med under 1.000 deltagere er myndighedernes retningslinjer, at lokale arrangører nøje vurderer ’tætheden’ af deltagerne, om arrangementet afholdes indendørs eller udendørs, om der er deltagelse af flere nationaliteter, og om arrangementet har deltagelse af personer i en særligt udsat risikogruppe. Ved tvivlsspørgsmål bør man altid henvende sig til sundhedsmyndighederne.


Kropskontakt kan ikke undgås i en sport som håndbold, men af hensyn til den nuværende situation, anbefaler Dansk Håndbold Forbund håndboldklubberne at undgå den ellers faste hilsepligt før og efter kamp og i stedet sende en mental high-five, et nik eller et vink afsted til dommere og modstandere"


https://www.dhf.dk/nyheder-og-...

_____________________________________________________


DIF skriver bl.a.:

Arrangementer med FÆRRE end 1000 deltagere

Her skal følgende vurderes:


Arrangøren skal forholde sig til, om smitterisikoen ved det konkrete arrangement giver anledning til at udskyde eller aflyse arrangementet.


Smitterisikoen vil forøges med antallet af personer, der er samlet, ligesom den fysiske afstand mellem deltagerne har betydning for smitterisikoen.


Indendørs arrangementer vil normalt medføre større smitterisiko end udendørs arrangementer.


Det kan også have betydning, om der forventes at være internationale deltagere i arrangementet.

Hvis arrangøren vælger at gennemføre arrangementet, så er anbefalingen:


At udsende eller opsætte informationsmateriale om, at man fraråder deltagelse af personer, der har symptomer på luftvejsinfektion samt om forholdsregler (håndhygiejne, hosteetikette og adfærd).


At sikre udstrakt tilgængelighed til håndsprit eller vådservietter.


At placere stole med større afstand end normalt og sikre, at deltagerne forlader arrangementet under mere kontrollerede forhold end normalt.


At holde øje med, om der findes personer med udtalt hoste og nysen med henblik på at overveje, om de pågældende bør deltage i arrangementet.


At tage kontakt til myndighederne på Sundhedsstyrelsens døgnbemandede hotline om coronavirus (telefon 70 20 02 33), hvis man har behov for rådgivning.


https://www.dif.dk/da/forening...

Klubnyheder